Översättare

Facköversättning är i princip all typ av översättning som inte är skönlitterär. En översättare är en person som kan två eller flera språk och som arbetar med att översätta texter till ett annat språk än originalspråket. Det vanligaste är att översättaren har målspråket som modersmål. Det är av ytterst stor vikt att man som översättare behärskar sitt modersmål till fullo för att översättningarna ska bli så exakta och korrekta som möjligt. Självklart är det också viktigt att översättaren har goda kunskaper i källspråket så att översättningen blir så korrekt som möjligt. Många översättare är egna företagare och frilansar för olika företag. Många är också anställda av översättningsbyråer eller myndigheter. Som facköversättare jobbar man oftast direkt mot slutkunden, och får uppdragen förmedlade via översättningsbyråer.

Dagens industri
Föreningen auktoriserade translatorer (FAT)
Sveriges facköversättarförening (SFÖ)
Kammarkollegiet

För att lyckas som facköversättare bör man specialisera sig på ett eller flera ämnesområden. Exempel på ämnen som en översättare kan vara specialiserade på är juridik, ekonomi och teknik. Det är vanligt att facköversättare har yrkeserfarenhet, eller goda kunskaper inom sitt valda ämne. Det är också viktigt att facköversättaren håller sig à jour med ämnet, och att han eller hon håller sig uppdaterad med terminologin och utvecklingen inom ämnesområdet. Facköversättare kan översätta exempelvis affärsavtal, protokoll, manualer och handböcker. Vissa dokument kräver dock en auktoriserad översättning.

Krav på översättare

En sådan översättning kan bara utföras av en auktoriserad översättare som klarat Kammarkollegiets översättarprov som består av tre delar samt en redbarhetsprövning. Dokument som kan kräva att en auktoriserad översättare bestyrker översättningen är personbevis, skolbetyg, juridiska handlingar och avtal. När en översättare får ett uppdrag början han eller hon oftast med att läsa igenom texten för att sedan göra ett första utkast. Översättaren går sedan igenom texten ett flertal gånger tills översättningen blivit så lik originalet som möjligt. Idag är det vanligt att översättare jobbar med datorprogram med översättarminnen som lagrar vanliga och återkommande ord. Den mesta översättningen sker digitalt och levereras även digitalt.